houtwormbanner

houtworm
    home                            info                                houtaantasters                                contacthoutworm

Huis Boktor
huis boktor

Uiterlijk
• Een volwassen huisboktor is 1.2 tot 3cm lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken.
• De larve heeft een lengte tot 3 cm, is geelachtig wit en heeft sterke kaken.

Ontwikkeling
• Volledige gedaante verwisseling.
• Eistadium: 1 tot 2 weken, larvalestadium 4 tot 5 jaar (soms 11 jaar), popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken.
• Een temperatuur van 25 graden C en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboktorlarve.

Leefwijze
• De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben.
• De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9mm, gewoonlijk met een gerafelde rand.

Schade
• Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan.
• Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd.

Wering/preventie
• Loofhout of verduurzaam naaldhout toepassen.
• Naaldhout voor verwerking controleren op aanwezigheid van de huisboktor.